Kategorie
Výrobci
Facebook

Náhodný produkt

Movie Talk - Španělsky DVD-ROM

Naše cena: 699.00 Kč

Talk More - Němčina

Naše cena: 599.00 Kč

Pentagram úspěšné školy

Školení a služby » Pro školy

 Důležité je nejen posílení, ale i sladění všech pěti oblastí. Jen tak lze dosáhnout optimálního výsledku – úspěšné školy.
Nabízíme komplexní a hloubkovou analýzu celého systému školy = rozkrytí jednotlivých oblastí. Nalezení slabých stránek a návod na jejich odstranění nebo alespoň kompenzaci. Nalezení silných stránek a konkrétní návody, jak je více a lépe využít.
Celý produkt se skládá z šesti realizačních fází, pomocí kterých dosáhneme slibovaných výsledků.
Umíme díky originálním metodám zmapovat i skryté souvislosti a vazby. Vidíme i to, co běžným postupům uniká. V praxi se často ukazuje, že zdánlivé maličkosti v konečném výsledku způsobují dalekosáhlé, vleklé anebo opakující se problémy.
Dějí se vám některé uvedené problémy? Máte obavu, že se daný jev může u vás objevit a chcete jej řešit zavčas?
•Nízká míra spolupráce, důvěry a ochoty v učitelském sboru – konflikty a nedůvěra v týmech
•Nesladěné systémy ve škole – kolize v systémech i při realizaci, následné zmatky vedoucí k problémům mezi lidmi
•Zhoršené vztahy mezi školou a rodinou – stížnosti, petice, neustálé konflikty s rodiči
•Nízké nebo zhoršující se studijní výsledky žáků, zhoršené vztahy ve třídách a ve škole mezi dětmi. Opakující se špatné výsledky a vztahy mezi žáky
•Zastaralá, nefungující nebo špatně nastavená koncepce a strategie školy – následný úbytek žáků, špatná pověst školy, odchod učitelů atp.
•Zastavený růst- máte pocit, že jste narazili na strop a škola se přestala rozvíjet,
•Sílící rozpory mezi vedením a zaměstnanci – vzájemná nedůvěra pomalu přerůstající v konflikty nebo vedoucí ke zhoršeným výsledkům školy atp.

Další informace a kontakt v případě zájmu ZDE