Kategorie
Výrobci
Facebook

Náhodný produkt

Principy úspěchu

Naše cena: 3224.00 Kč

Naše cena:

Angličtina 5

Výukový Software » Cizí jazyky » Angličtina

 TS Angličtina 5 je pátým dílem nově zpracované šestidílné řady, která svým obsahem plně pokrývá výuku angličtiny na ZŠ. Mezi hlavní přednosti patří především podpora nejpoužívanějších učebnic, zpracování v souladu s osnovami a unikátní rozsah procvičované látky. Tento díl je určen pro pátý rok výuky angličtiny, tedy zejména pro žáky 8. ročníků ZŠ. Své uplatnění však nalezne i při výuce na víceletých gymnáziích a ostatních SŠ.
Slovní zásoba je procvičována několika různými způsoby podle jednotlivých lekcí zvolené učebnice. Důraz je kladen i na porozumění mluvenému slovu a psanému textu. V části Gramatika si žáci v interaktivních cvičeních důkladně procvičí všechny hlavní oblasti gramatiky v rozsahu odpovídajícímu zaměření tohoto CD (celkem 42 témat, např. zvratná zájmena, přání, tázací dovětky, podmiňovací způsob, gerundium, imperativ, předpřítomný čas, trpný rod, předminulý čas, neurčité vztažné věty...). Velmi žádaným vylepšením této nové řady je tzv. tiskový modul. S jeho pomocí lze velmi snadno vytisknout cvičení zaměřené na procvičování gramatiky, překladů vět nebo slovíček.